ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

  Інна Козакевич (Полтава, Україна) |    Скачать статью

Проблеми формування і використання капіталу розглядали у своїх працях такі науковці, як Є. Брігхем, А. Гроппелі, М. Крейніна, Є. Стоянова М. Чумаченко, І. Балабанов, Л. Лахтіонова. Питання оптимізації структури капіталу піднімали такі вчені, як І. Бланк , Т. Головко, В. Подольська, Г. Савицька та інші. Усі вони акцентують увагу на оптимальному співвідношенні між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства. Водночас сьогодні бракує робіт, у яких системно розглядаються питання оптимізації структури капіталу в процесі управління підприємством. Крім того, економічна література пропонує різні методичні підходи до вирішення завдання оптимізації структури капіталу. Саме цим обумовлюється актуальність теми дослідження, яка на наш час має фундаментальне теоретичне і практичне значення.