ОГЛЯД ЮРИСПРУДЕНЦІЙНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

  Олена Склярська (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми дослідження. Юридично-правові системи різних країн по своїй суті, а саме ті, що базуються на принципах демократії є схожими, але в той же час існують деякі відмінності, які варто досліджувати в контексті вивчення зарубіжного досвіду юриспруденційних послуг. Цікавим прикладом є діюча правова система Сполучених Штатів Америки, яка так чи інакше приваблює дослідників по усьому світу для вивчення її основних принципів на норм. Відповідно актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю оглядового дослідження термінологічного та змістовного апарату американської юриспруденції з подальшою метою її глибшого дослідження.