ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ Д.І.ЯВОРНИЦЬКОГО

  Наталія Костюк (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Мова – це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці і творчості попередніх поколінь. Саме в системі національної мови закодовано інтелект тієї чи іншої нації. Мова є основною формою національної культури. Епістолярна спадщина Д.І. Яворницького цінне джерело для висвітлення різних аспектів функціонування української мови, особливо на Катеринославщині кінця ХІХ – початку ХХ століть, тобто в період становлення (відновлення) мови. Катеринославщина у цьому аспекті є особливо цікавою, оскільки тут, з одного боку, існували досить сильні запорозькі традиції, а з іншого – внаслідок урядової політики щодо заселення і господарського освоєння краю останньої чверті ХVIII – першої половини XIX ст. та інтенсивного промислового розвитку сформувався строкатий склад населення. Разом з заборонами вживання української мови в сферах освіти, науки, культури, релігії це створювало несприятливі умови для, навіть не розвитку, а збереження української мови. Саме в цей час на хвилі розгортання суспільно-політичного і національно-культурного руху чітко простежується намагання діячів освіти, науки і культури освоїти рідну мову і користуватися її послугами не лише у побуті.