ОСОБИСТІ МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ

  Перунова О.М., Трігуб О.А. (м. Харків, Україна) |    Скачать статью

Вивчаючи цю тему ми з'ясували , що при шлюбі cum manu mariti дружина надходила під владу чоловіка на однакових підставах з його дітьми; вона була filiae loco (у становищі дочки). Спочатку влада чоловіка була необмеженою, але в міру розвитку господарського життя і на її основі загального культурного розвитку владу чоловіка була введена у відомі рамки, наприклад, відпало право убити дружину, продати в кабалу і т.д. Але принцип верховенства чоловіка і підпорядкування дружини проводився послідовно протягом усього того часу, поки існувала практика шлюбів cum manu.