ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ

  О.М. Перунова, Л.В. Кепещук (Харків, Україна) |    Скачать статью

Договори є основною правовою формою, за якою здійснювався величезний товарний і господарський обіг Стародавнього Риму. Римське договірне право класичного і після класичного періодів — результат тривалого розвитку, вдумливого аналізу і відбору практики преторів. Багато його положень були рециповані більш пізніми правовими системами і збереглися в сучасному праві.