ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

  Асем Байбалиева, Айдана Бейімбекова (Атырау, Казахстан) |    Скачать статью

Материалдардың физикалық жай-күйінің ерекшеліктерін сипаттайтын қасиеттері. Құрылыс материалдарының физикалық жағдайы орташа және шынайы тығыздығымен және кеуектігімен толық сипатталады.