ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  Ольга Молчанюк (Харків, Україна) |    Скачать статью

Будь – яка модель системи виховної роботи має бути побудована на основі ідей і положень програми виховання. Зокрема, Л. Келембет [3] подає орієнтовну модель системи виховної роботи, побудовану на основі ідей і положень програми виховання, що базується на таких аспектах: концептуальному, управлінському, виховному, методичному, соціально-культурному, результативності виховної діяльності; концептуальним аспектом охоплюється: мета та завдання виховання; очікувані результати; концепця виховання; управлінським аспектом розкривається зміст та особливості управління виховною системою ЗВО, технологічні етапи моделювання освітнього простору; виховним аспектом передбачається втілення виховної програми; методичний аспект базується на науково-методичному забезпеченні виховного процесу, що здійснюється через оптимізацію системи методичної роботи як важливого чинника формування готовності педагогічних кадрів до організації виховного процесу згідно з сучасними вимогами; упровадження інноваційних педагогічних технологій, активних та інтерактивних форм і методів виховання; здійснення моніторингу рівня розвитку виховної системи; розробку прогностичної моделі особистості випускника ПЗВО; соціально-культурний аспект – це взаємодія органів управління освітою, студентського самоврядування, інших інституцій із питань виховання студентської молоді.