ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Катерина Поступаєва (Донецьк, Україна) |    Скачать статью

Сучасні умови розвитку суспільства заклали нові вимоги до спеціалістів, яких почали більш спрямовано готувати за різними інтегрованими програмами. Зараз в умовах глобалізації та трансформації суспільства актуальною постає проблема формування сучасного викладача вищого навчального за кладу, який відповідав би запитам і вимогам цього суспільства. Питання якими мають бути умови формування педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу залишається актуальним і потребує ґрунтовної відповіді. Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від працівників практично всіх сфер діяльності високого рівня творчої активності та самостійності, уміння цікавитись досягненнями науки, опановувати нові технології, відповідально ставитись та використовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, постійно самовдосконалюватися. Реалізаціяцихзавданьбагато в чомузалежитьвідособистихякостейлюдини та їїпрофесійноїмайстерності. Ця проблемащебільшеактуалізується, коли мовайде про професійнудіяльністьвикладача, котрий в певніймірізабезпечуєформуванняінтелектуальногопотенціалунації, аджелишетворчість самого викладача, йогопедагогічнамайстерність в змозірозвиватитворчіздібності у тих, щонавчається, готуватиїх до самостійноговирішенняжиттєвих проблем. Перед навчальнимипедагогічними закладами стоїть не простезавдання, оскількизазначена проблема вимагаєпідготовки не просто освічених, озброєнихзнаннямивикладачів, а фахівців-майстрів, готових до творчогорозв’язання великого розмаїттяпоставлених перед ними задач.