EXCEL ҚОСЫМШАСЫНЫҢ ТАЛДАУ ПАКЕТІНІҢ КӨМЕГІМЕН БЕРІЛГЕН БАҚЫЛАУЛАРҒА ДИСПЕРСИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ЖАСАУ

  Лейла Фазылова, Асылзат Сланбекова, Бауыржан Аманжол (Караганда, Казахстан) |    Скачать статью

Дисперсиялық талдау теориясының негізін ХХ ғ. 20-жылдарында ағылшын математигі және генетигі Рональд Фишер қалаған. Тәжірибе кезінде шешім кабылдайтын тұлға алдында сол немесе басқа фактор немесе олардың комбинациясы басқарушы объектінің немесе процесстің нәтижелі белгісіне қандай шамада ықпал ететіні туралы сұрақ туындайды. Бұл сұраққа ғылыми негізделген жауапты белгіге әсер ететін факторлар санына байланысты бірфакторлы және көпфакторлы болып бөлінетін дисперсиялық талдау береді...