«ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ПІД ЧАС ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ЛЕКЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОГО ЦИКЛУ В ХДАДК»

  Марина Митрохіна (Харків, Україна) |    Скачать статью

Ділова гра – це моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є засобом і методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та соціальних контактів, засобом тестування здібностей. Ознаками ділової гри є: проектування реальності, конфліктність ситуації, активність учасників, відповідний психологічний клімат, міжособистісте та між групове спілкування, розв’язання сформульованих на початку гри проблем. Традиційні ділові ігри мають заздалегідь розроблений сценарій, орієнтований на вирішення типових проблемних ситуацій, мають на меті навчати учасників гри розв’язувати ці проблеми. У навчальному процесі ділову гру використовують з метою закріплення знань, які студент здобуває у процесі лекційних і семінарських занять, самостійної роботи.