ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФІЯ» У ВНЗ І-ІІ р.а.

  Тетяна Мизгіна (Харків, Україна) |    Скачать статью

Сучасний урок географії неможливо уявити собі без використання засобів наочності. Жоден з інших предметів в такій мірі не потребує наочності і цікавості, як географія. В той же час, жоден з предметів не представляє сприятливішого поля для вживання наочних і цікавих способів викладання, як географія. Тому кожен викладач географії повинен усвідомити всю значущість наочності, знати її різновиди, методику використання на заняттях.