ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  Михайло Русанов, Галина Брославська (Харків, Україна) |    Скачать статью

Мета статті – ознайомити із професійними захворювання ми вчителів музики (музичних працівників) та практичними засобами профілактики професійних захворювань. Основою діяльності будь-якої людини є праця, від якої залежить не тільки її здоров'я й добробут у сім’ї, але й розвиток держави, її суспільства. Зокрема у статті 43 Основного Закону України говориться «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [3, С. 18].