ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ З НАЗВАМИ РЕАЛІЙ: УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

  Ірина Циганок (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью

У сучасній мовознавчій науці національно-культурні елементи семантики прийнято виявляти на трьох рівнях плану змісту фразем. Їхньому вивченню присвятили свої різноаспектні наукові розвідки О. Остапович [9], В. Мокієнко [6; 7], Д. Мальцева [5], Ю. Сологуб [10], Г. Онкович [8] та ін.