Реалізація Алгоритмічного та програмного забезпечення для компресії даних

  Надія Ширмовська, Віталій Кондратьєв, Тетяна Ваврик (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

З метою якісного та ефективного функціонування інформаційних засобів сполучення розробляється та впроваджується в інформаційні системи широкий спектр сучасних технічних засобів і програмно-апаратних комплексів Всі ці засоби створюються з метою вирішення задачі надійної і швидкісної передачі інформаційних потоків даних від джерела повідомлення до споживачів інформації [1].