ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Олена Алєксєєва (Рівне, Україна) |    Скачать статью

На теренах розвитку сучасної суспільства, в Україні, як і в усьому світі, освітні реформи набувають все більше гуманістичної спрямованості. Важливе місце в модернізації освітньої системи посідає здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами. Тому, розділяючи думку сучасних дослідників та науковців, вважаємо, що пріоритетним напрямом у навчанні дітей з особливими потребами є інтеграція інклюзивної освіти, яка уважається основною освітньою інновацією кінця XX століття – початку XXI століття , і має велику кількість прихильників у всьому світі [1, 4]. Завдяки цьому, кожна дитина з особливими освітніми проблемами, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від освіти здорових дітей [2, 3].