ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  Галина Скибенко (Донецьк, Україна) |    Скачать статью

Під управлінням операційною діяльністю підприємства слід розуміти комплекс взаємозв’язаних дій щодо управління процесами, виробничою потужністю, запасами, якістю та персоналом націлених на оптимізацію виробничої діяльності. Не останню роль в даному процесі відіграє управління якістю, через впровадження систем управління на підприємствах. Впровадження систем управління якістю (СУЯ) стає невід’ємним напрямом розвитку промислових підприємств, що в свою чергу продиктовано останніми політичними та економічними подіями в Україні та із визначенням чітким напрямом до євроінтеграції. Це передбачає в подальшому єдиний економічний простір з країнами Євросоюзу, який можливий завдяки модульному підходу саме в системі признання відповідності. Входження України в даний простір вимагає більш чіткого впровадження технічних регламентів, основаних на досвіді впровадження Директив нового підходу країн ЄС. Саме в директивах передбачено модуль управління якістю підприємств, як невід’ємної частини оцінки відповідності. Зважаючи на це, СУЯ слід вважати вже необхідним плацдармом для вітчизняних промислових підприємств на який слід нарощувати інші сучасні та інноваційні технології управління якістю. Для вітчизняних підприємств якраз в цьому криється велика загроза.