МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

  Олександра Довгаль (Київ, Україна) |    Скачать статью

Грошові потоки підприємства - це система розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства [1, с. 6]. Планування руху грошових коштів відіграє вагому роль у забезпеченні нормальної діяльності підприємства. Оскільки більшість показників досить важко спрогнозувати з великою точністю, нерідко прогнозування грошових потоківзводиться до розрахунку прогнозного обсягу лише основних складових: виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, погашення дебіторської заборгованості за реалізо¬вані товари, продукцію, роботи, послуги, прогноз кредиторської заборгованості та ін. Прогноз розробляється на певний період у межах підперіодів: рік по кварталах, рік помісяцях, квартал по місяцях тощо, а сама процедура прогнозування проводиться у наступній послідовності: прогнозування грошових надходжень по підперіодах; прогнозування витрачання грошових коштів по підперіодах; розрахунок чистого грошового потоку (надлишок/нестача) по підперіодах; визначення сукупної потреби у короткостроковому фінансуванні у межах підперіодів.