ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  Анна Малиновська (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Актуальність дослідження. Необхідність дослідження розвитку педагогічної технології у вищому закладі освіти, виявлення та обґрунтування найважливіших аспектів, які впливають на цей процес, розробка механізму реалізації педагогічної технології відповідає сучасним вимогам Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Законові України «Про вищу освіту».