MAKTABDA “TEKISLIKDA SIMMETRIYA” MAVZUSINI O’RGANISH HAQIDA

  Baxtigul A’zamova (Фергана, Узбекистан) |    Скачать статью

Nuqtaga nisbatan simmetriya