MAKTABDA “TEKISLIKDA SIMMETRIYA” MAVZUSINI O’RGANISH HAQIDA

  Baxtigul A’zamova (Фергана, Узбекистан) |    Download article

Nuqtaga nisbatan simmetriya