КОУЧИНГ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  Ірина Аветісова (Краматорськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Значні зміни в Україні у сфері соціально-економічних відносин, демократизація, гуманізація, інформатизація суспільства зумовили реформування вітчизняної освітньої галузі та її стрімку орієнтацію на засадничі європейські стандарти.