МОТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ

  Карина Бесчекова (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Розвиток технологій надав акторам міжнародних відносин декілька потужних інструментів впливу для використання у своїй зовнішньополітичній діяльності. Інформаційні війни є реальністю сьогодення, а одним з найбільш ефективних засобів їх ведення стали інформаційні операції. Головна мета інформаційних операцій полягає в тому, щоб вплинути на процес прийняття потрібних рішень державою або державами-об’єктами впливу та схилити їхню громадську думку на свою користь.