ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  Володимир Шевченко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

У розвинених країнах сьогодні діяльність багатьох державних структур, політичних і громадських інститутів влади, спрямована на вирішення проблеми збереження “здоров'я здорової людини”, продовження її активно творчого та економічно ефективного довголіття. Подібна орієнтація призвела до необхідності введення в наукову практику таких понять і концепцій як “професійне здоров'я” і “професійно необхідне здоров'я”, що об'єднали в собі професійний, психологічний і медичний аспекти оцінки здоров'я, і розглядають його як один з основних чинників забезпечення професійної діяльності.