СУЧАСНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  Олександр Кузенков, Валентин Білик (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Однією із основних проблем фізичного виховання курсантів є недостатньо досконале володіння технікою і тактикою самозахисту [2, с. 3]. Останнім часом визначають зміну навчальних парадигм, які закономірно привели до переосмислення ролі фізичної підготовки курсантів, сприяючи формуванню професійно значущих якостей. Функції фізичної підготовки в нових умовах виходять за традиційні рамки формування фізичних навичок, стаючи чинником професійної підготовленості поліцейських.