МЕТОДОЛОГІЯ СЕМІОТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЯК ПРИЙОМУ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

  Ірина Шевченко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Вступ. Семіотичні трансформації (далі — СТ) на сьогодні є малодослідженим феноменом міжкультурних комунікацій. Це зміни смислу повідомлення, порушення ієрархічної структури смислів та деформація символьного наповнення будь-якого перекладеного повідомлення, що є актом міжкультурних комунікацій. Актуальність роботи визначається тим, що функціонування цього явища в культурному та соціальному житті нашої країни, особливо на її сучасному етапі розвитку, є постійним та масштабним, а помилки та негативні впливи СТ можуть згубно відобразитися на колективній свідомості українців. Новизна роботи полягає в тому, що в Україні надзвичайно мало робіт, присвячених цій темі, а методологія дослідження СТ взагалі розглядається вперше в україномовній науці. Мета статті — запропонувати методи дослідження СТ у текстах перекладних міжкультурних повідомлень.