СУТНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  Тетяна Петренко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Становлення та розвиток комунікативної компетентності викладачів спеціальних дисциплін відбувається у процесі спілкування, тобто налагодження контакту при взаємодії зі студентами як в умовах лекційного заняття, так і під час проведення індивідуальних консультацій, коли відбувається обмін інформацією.