РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДКАДРІВ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

  Олена Книш (Петрівка, Україна) |    Скачать статью

Творчість є родовою властивістюлюдини і людства в ціломуТворчість - цедіяльність, яка породжуєщосьнове, раніше не відоме на основіосмисленнявженагромадженогодосвіду та формуванняновихкомбінаційзнань, умінь, продуктів.⦋3, с. 106⦌ Сформована в Петрівському державному аграрному технікумі система методичної роботи спрямована на розвиток професійно-педагогічної майстерності викладачів, їх творчого потенціалу, готовності до реалізації компетентнісного підходу в підготовці сучасного фахівця.