ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ

  Людмила Бондаренко (Миколаїв, Україна) |    Скачать статью

Розвиток технологій дистанційної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій та можливостей програмного і апаратного забезпечення, і як наслідок, проблема над швидкого застарівання знань, зменшення періоду напіврозпаду компетентності зумовлюють необхідність у вдосконаленні системи освіти, зокрема у пошуку нових шляхів отримання знань. В результаті, останнім часом з’явилась тенденція до появи у вищих навчальних закладах масових відкритих онлайн курсів, які сприяють рівному доступу до освіти будь-кого, без аналізу попереднього рівня освіти, незалежно від регіону проживання.