НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН ВІД ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Ален Палагін (Харків, Україна) |    Скачать статью

Проблеми безпеки завжди були і залишаються актуальними для людини, суспільства, людства. Безпека є найнеобхіднішою з потреб, її вироблення не може зупинитися на жодну мить. Вона є одним із головних показників життя. Річ у тім, що для безпеки людей необхідне впровадження відповідних заходів, але останні пов’язані з певними обмеженнями прав і свобод людини та громадянина. З огляду на це формування безпечного суспільства, встановлення оптимального балансу між безпекою та свободою, а тим самим і визначення поняття злочинів проти громадської безпеки є однією з актуальних проблем демократичної, правової держави. Проте досі правозастосовною практикою більшість норм КК України про кримінально-правову охорону громадської безпеки від суспільно небезпечних посягань опрацьовано недостатньо, виникають труднощі щодо їх кваліфікації, відмежовування від інших злочинів.