МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ

  Наталія Кондратенко, Мілиця Волкова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Динамічний характер розвитку української економіки викликає необхідність впровадження маркетингового ціноутворення. Це пов’язано з тим, що зазвичай українські підприємства ціну встановлюють інтуїтивно, особливо не переймаючись питаннями її обґрунтування. Принципова відмінність маркетингового підходу до визначення ціни товару від класичної теорії цін полягає в тому, що ціна не є безпосереднім продуктом раціональної калькуляції, а ґрунтується на пошуку деякої «оптимальної» рівноважної ринкової характеристики.