МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  Юлія Гусак (Харків, Україна) |    Скачать статью

Машинобудівний комплекс займає значне місце в структурі національного господарства України та має непогані перспективи до зростання. Але, за роки незалежності машинобудівний комплекс України значно не оновився. Організаційно-економічний та науково-технічний потенціал підприємств потребує оптимального структурування, формування замкнутих макротехнологічних галузевоутворювальних комплексів, які б давали можливість ефективно конкурувати на світових ринках [1]. Тобто, оцінка перспектив його розвитку свідчить о незбіжності переходу до інноваційного напряму діяльності.