ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Підвищення уваги до вивчення іноземної мови у сучасному суспільстві визначає різноманіття педагогічних підходів у досягненні адекватного рівня оволодіння іноземною мовою. В цьому аспекті актуальним є дослідження засобів сприяння мотивуванню студентів немовних ВНЗ в навчанні іноземної мови.