ОСОБЛИВІ ТОЧКИ ТА ЛІНІЇ ТРИКУТНИКА

  Олена Захарець (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Математичні знання учнів, зокрема, геометричні, розглядаються сьогодні не стільки як самоціль, а як засіб розвитку особистості школяра, забезпечення його математичної грамотності, здатності розуміти роль математики в світі, висловлювати математичні судження і використовувати математичні знання для задоволення пізнавальних і практичних потреб. Знання про трикутник є базовими для вивчення систематичного курсу планіметрії.