ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Руслана Бойко, Тетяна Васютіна (Київ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Питання підготовки майбутніх учителів до виконання своїх професійних функцій є все більш актуальним з уведенням в дію Державного стандарту загальної початкової освіти та з упровадженням у навчально-виховний процес ЗНЗ нових програм на засадах компетентнісного підходу. З огляду на це, важливим питання підготовки фахівців для початкової ланки освіти є оволодіння ними тими професійними якостями, які забезпечать формування у молодших школярів ключові та предметні компетентності і компетенції, що дадуть їм можливість успішно навчатись в основній та старшій школах.