ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ І - ГО ПОРЯДКУ

  Леся а Цівина (Хорол, Україна) |    Скачать статью

Задачі, що приводять до поняття диференціальних рівнянь Багато фізичних законів мають вигляд диференціальних рівнянь. Інтегрування цих рівнянь - складна справа. Одні диференціальні рівняння вдається розв'язати в явному вигляді, тобто записати шукану функцію у вигляді формули. Для інших ще й досі не знайдено зручних формул. У цих випадках знаходять наближені розв'язки за допомогою ЕОМ. Диференціальні рівняння досить просто і повно описують виробничі процеси. Тому важливо не лише вміти їх розв'язувати, а й складати.