КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ ’Я ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

  Кирило Мельник (Харків,Україна) |    Скачать статью

У системі правоохоронних органів,що здійснюють протидію злочинності, важлива роль відводиться установам виконанню покарань. Здійснюючи карально-виправний процес,зазначені установи покликані(поряд із виправленням і ресоціалізацією засуджених запобігати вчиненню нових злочинів як засудженим,так і іншими особами,а також реалізовувати деякі інші завдання,покладені на окремі підрозділи цих установ чинним законодавством(зокрема,здійснювати на підставі ст.5 України (Про оперативно-розшукову діяльність). Ураховуючи значну суспільну небезпеку вчинення засудженими нових злочинів під час відбування покарань,у сучасній кримінологічній та кримінально-виконавчій науці проблеми впливу на злочинність в установах виконання покарань є предметом і об’єктом постійного вивчення . Особливе занепокоєння викликає протидія злочинам проти життя та здоров’я особи,оскільки об’єктами злочинних посягань виступають найвищі соціальні цінності. Проблема посилюється й тим,що в умовах кримінально-виконавчих установ закритого типу особа не в змозі обирати безпечне для свого існування середовище,оскільки цілодобово протягом усього строку покарання перебуває в середовищі соціально занедбаних, здебільшого агресивно налаштованих із числа інших засуджених,а адміністрація виправних колоній не завжди може адекватно забезпечити реалізацію засудженими їх законного права на особисту безпеку. Зазначені проблеми потребують відповідної правової оцінки,і важливе місце в цьому посідає кримінально правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально–виконавчих установах закритого типу.