ЗАСТОСУВАННЯ АТЛЕТИЗМУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСОБУ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  Петро Гунько (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. У сучасних реаліях життя соціальне замовлення суспільства зорієнтоване на підготовку всебічно та гармонійно розвинутої особистості фахівця, який здатний реалізувати себе в умовах жорсткої конкуренції. Нажаль, ефективність реалізації цього замовлення досить низька, адже рівень фізичної підготовленості та здоров’я молодого покоління катастрофічно погіршується з року в рік. Дані обставини унеможливлюють задоволення потреб суспільства у підготовці фахівців з високим рівнем адаптації до вимог сучасної життєдіяльності, готовності повноцінно виконувати професійні вимоги.