МОВЛЕННЄВОАКТОВА БУДОВА МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ

  Ганна Пасько (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью

Проблема співвідношення мовленнєвого жанру (МЖ) і мовленнєвого акту (МА) є актуальною для сучасної комунікативної лінгвістики. Ці поняття, безсумнівно, мають спільні точки перетину, що інколи навіть призводить до труднощів їхнього розмежуванні (напр., В. В. Дементьєв, О. Б. Сиротиніна, С. Дьоннінгхаус).