РЕАЛІЗАЦІЯ КУРИКУЛУМУ МЕТОДОМ ВЕБ-КВЕСТ РЕСУРСНО-ОРІЕНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОІЇ НАВЧАННЯ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Трансформація змісту освіти, що відбувається на сучасному етапі її розвитку, особистісно зорієнтована спрямованість навчально-виховного процесу, викликали потребу в творчій активності вчителя, здатного до ефективного розв’язання складних освітянських проблем. Сучасний педагог повинен володіти високими кваліфікаційними характеристиками, бути готовим до здійснення інноваційної діяльності, вміти виробляти індивідуальний педагогічний стиль. Сучасна освіта має бути функціональною у наступному: 1) забезпечувати доступ до сучасної інформації та знань; 2) мотивувати до подальшого навчання та самонавчання; 3) давати навички навчання та самонавчання; 4) активізувати позицію участі в суспільних процесах; 5) підвищувати соціо-культурну та крос-культурну адаптивність.