СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

  Інна Мерненко (Миколаїв, Україна)  |    Скачать статью

Проблема проституції вже багато років користується увагою серед дослідників. Тема дослідження є досить тяжкою, але разом з тим є доволі цікавою, інтерес до проституції обумовлені тим, що вона має надзвичайно глибокі корні в історії та культурі людства. Вивчення сутності проституції, її відмінні риси розпочалися XIX ст. та продовжуються до сьогоднішніх днів. Метою нашої роботи стало охарактеризувати соціально-психологічний характер особистості у сфері комерційного сексу. Чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників займалися висвітленням проблеми розвитку сексуальної індустрії в нашому суспільстві. Наприклад, питання соціального положення працівників секс-бізнесу у сучасному світі досліджувала Є.А. Кечина; причини, які спонукають до зайняття секс-бізнесом висвітлила І.А. Нестерова; проблеми діяльності установ та організацій соціальної реабілітації жінок секс-бізнесу були досліджені І.М. Георгізовою; питання захисту прав потерпілих від сексуального насилля розглядала у своїй праці Л.Г. Титаренко; масштаби проблеми проституції в Україні висвітлив у своїй роботі О.Т. Кулік тощо.