РОЛЬ ТУРИЗМУ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ

  Ганна Коваль, (Миколаїв, Україна)  |    Скачать статью

Найважливішою цінністю європейської культури, до якої ми належимо, є самостійність людини, її свідоме ставлення до життя, індивідуальна своєрідність, особистісний спосіб буття. Через туризм особистості надається можливість зустрічі з природою, культурою, іншими людьми, самою собою, формується здатність до самореалізації, вияву моральної за змістом й активної за формою позиції “Я – Світ” .