КИЇВСЬКИЙ МАГІСТРАТ В УНІВЕРСАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ ТА НАКАЗАХ КИЇВСЬКИХ ПОЛКОВНИКІВ МІЖ 1652 ТА 1723 РОКАМИ. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД.

  Денис Губашов (Київ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми. Дослідження міського самоврядування за Магдебурзьким правом - один із основних елементів у дослідженні урбаністики. Актуальність нашого дослідження полягає у тому, щоб розкрити раніше не достатньо дослідженні сторінки Київського самоврядування через аналіз Гетьманських привілеїв, які надавались київській магдебургії у період 1652-1723 років та показати їх відмінності. Мета дослідження – показати універсали, як джерело до вивчення історії київського самоврядування. Для досягнення мети необхідно виділити такі завдання: - Проаналізувати джерельну базу гетьманських Універсалів та наказів київських полковників, які стосуються Київського магістрату; - Типологізувати наявні документи; - Проаналізувати повноваження, права та обов’язки магістрату, які регламентувались гетьманськими універсалами та наказами полковників;