УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Михайло Парфьонов (Макіївка, Україна) |    Скачать статью

Соціальні та економічні перетворення, що відбуваються у сучасному суспільстві, вносять суттєві корективи не тільки в економіку країни та суспільство, але й в зміст освіти, методи викладання та навчання, програмне та методичне забезпечення, що в свою чергу має значний вплив на стиль педагогічної діяльності.