ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО МАЙБУТНЬОГО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

  Анастасія Лещенко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Постановка проблеми. Стрімкі суспільні перетворення, що відбуваються в процесі становлення незалежної України, висувають перед школою і педагогічною наукою принципово нові проблеми духовного відродження. Це визначає нові соціально-педагогічні умови роботи тих соціальних інститутів, які займаються підготовкою молоді до життя.