ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ

  Наталія Коновал (Харків, Україна) |    Скачать статью

У наш час суцільної глобалізації не можна не дооцінювати важливість такого явища, як толерантність та його особливого значення у процесі підготовки майбутніх лікарів. Не можна заперечити й те, що толерантність є складовою професійної компетенції, бо сучасні випускники взагалі та особливо вищих медичних навчальних закладів є не лише кваліфікованими спеціалістами у своїй області, а ще й носіями соціальної функції, тобто вони як ніхто повинні вміти контролювати свої емоції, слухати і чути, бути здатними до компромісу, взаємодіяти з людьми та уникати конфліктів. Все це підтверджує важливість формування толерантності як складової професійної компетентності у процесі підготовки майбутніх лікарів та актуальність нашого дослідження.