СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

  Святослава Федорець (Київ, Україна) |    Скачать статью

Одна з найбільш актуальних проблем менеджменту стосується поняття керівництва, від ефективності якого залежить управління, координація та ефективність роботи підлеглих. Останнім часом в рамках управлінської діяльності явище керівництва починає розглядатись в поєднанні з феноменом лідерства, вивчаються особливості лідерських задатків та їх вплив на ефективність керівної політики. Проблеми керівництва та лідерства досліджували чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема такі як: Г. М. Андрєєва,Л. В. Гриженко, П. В. Круш, К. Левін, Г. Ф. Сініок, Т. В. Словіцька, О. П. Хохліна, О. А. Цуруль, В. Т. Шатун та інші.