ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ

  Катерина Назаренко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасне суспільство висуває все більші вимоги до якості підготовки фахівців з вищою освітою. Від результату, термінів, характеру професійного становлення особистості залежить професійна адаптація особистості, подальша діяльність молодого викладача, його професійна майстерність, якість навчально-виховного процесу ВНЗ. Молоді викладачі на початку своєї професійної діяльності зазнають багато стресових ситуацій, і психологічна готовність особистості до професії впливає на те, як буде проходити процес подолання стресу. Актуальність дослідження професійної адаптації викладача-початківця у контексті психологічної готовності особистості зумовлена також недостатнім обґрунтуванням визначень понять «професійна адаптація викладача ВНЗ» і «психологічна готовність до фахової діяльності викладача ВНЗ»; змішуванням концептів професійної адаптації вчителя та професійної адаптації викладача ВНЗ; перенесенням концептів психологічної готовності до фахової діяльності вчителя на психологічну готовність викладача ВНЗ.