РОЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Юлія Михайленко (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров’я як інтегрована якість особистості і показник вихованості. Школи традиційно приділяють увагу здоров’ю учнів, однак не можна очікувати результатів у покращенні здоров’я учнів, якщо педагогічний колектив, батьки не залучені до вирішення даного питання. Тому адміністрація повинна здійснювати заходи по формуванню здорового способу життя, залучаючи до них всіх учасників освітнього процессу[1]. В останні роки, у зв’язку із складними соціально-економічними умовами, у значній мірі порушились традиційні зв’язки сім’ї і школи, тому є необхідність у пошуку шляхів інноваційних підходів, реформування змісту та умов взаємодії сім’ї і школи [2]. Об'єкт дослідження – процес формування здорового способу життя та компонентів здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Предмет дослідження – методи, форми, засоби фізичного виховання для активізації спілкування батьків з молодшими школярами, спрямованого на формування здорового способу життя. Мета дослідження полягає у розробці програми використання методів, форм і засобів фізичного виховання в умовах взаємодії сім’ї і школи для формування здорового способу життя та покращення стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку.