ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Ольга Сакал, Юлія Нікіфорчук (Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. На сьогодні кожен суб’єкт господарської діяльності має власну організаційну структуру, яка включає в себе певну наявність та взаємодію його структурних одиниць – підрозділів, кожен з яких відповідає за свої функції та у межах своїх повноважень здійснює управління господарською діяльністю (внаслідок чого витрачається певна сукупність різних видів ресурсів) та несе відповідальність за отриманий результат. За для оптимальної організації обліку витрат, необхідна ефективна система управлінського обліку для виконання будь-яких робіт у всіх підрозділах підприємства, яка ґрунтується на раціональній системі теоретичних засад бухгалтерського та управлінського обліку.