РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

  Ольга Нагорна (Київ, Україна) |    Скачать статью

У контексті розв’язання проблем із фінансуванням стратегічно важливих національних проектів та програм розвитку, що мають пріоритетне соціально-економічне значення у багатьох сферах господарювання слід використовувати механізм державно-приватного партнерства. Саме партнерство держави і приватного сектору, як правило, позначають терміном «Public-private Partners hip» (PPP). В українській літературі вживаютьтермін «державно-приватне партнерство» (далі - ДПП).